Objednávky

Objednací termíny podle obsazenosti. Opravdu někdy cca i 2 měsíce dopředu .

INFO PRO OBJEDNANÉ: Nemůžete li se dostavit, tak dejte vědět. Chodí i informační sms, že máte objednáno. Když se nedostavíte tak budu nucena nechat poukaz propadnout. Zbytečně blokujete místo na které se dlouho čeká a tak prosím o solidní jednání.

Objednávky na masáž u Lenky Toplanské v objednávkovém systému níže.
Máte li poukaz dejte do zprávy jeho číslo.
kliknout zde: Studio Relax therapy - myfox

S ohledem na opatření spojená s provozem si Vás dovolujeme upozornit, že provedením elektronické nebo jiné rezervace čestně prohlašujete
že jste absolvoval/la nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (ať už v zaměstnání nebo při samotestování), který je určen pro
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Nebo že splňujete následující podmínky:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění
COVID-19

Výňatek týkající se opatření byl pořízen ze zdroje https://covid.gov.cz/opatreni/maloobchod-sluzby/narizeni-pro-provozovatele-obchodu-provozoven-sluzeb

Na kosmetiku a nehty se objednává nadále jen telefonicky u kosmetičky Martiny 605932656